تبلیغات
architecturalsystem

architecturalsystem
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

بررسیهای آماری

گردآوری اطلاعات درمورد زمین لرزه های قدیمی و زمین لرزه های ثبت شده یك ناحیه ، یا متعلق به یك گسل فعال بااستفاده از روشهای دیرینه لرزه شناسی ، و بررسی آماری آنها ، فراوانی رخدادهای زمین لرزه‌ای با بزرگی خاص را به دست می‌دهد.

بررسی‌های آماری

اغلب زمین لرزه‌ها در امتداد گسلهای فعال اتفاق می‌افتند. از این رو شناسایی گسلهای فعال و نقشه برداری از آنها «مناطق لرزه‌خیز» یا به عبارتی محلهای وقوع زمین لرزه‌های احتمالی را مشخص می‌كند.گردآوری اطلاعات در مورد زمین لرز‌ه‌های گذشته یك منطقه و پیاده كردن آنها به روی نقشه،مناطق خطر را هرچه بهتر مشخص می‌سازد.
بررسی‌های آماری فراوانی رخداد زمین لرز‌ه‌ها در یك منطقه احتمال «دوره بازگشت» زمین لرزه با یك بزرگی مشخص را به دست می‌دهد. به همین دلیل جداولی جهت بررسی زمین‌لرزه‌های ایران و جهان تنظیم گشته است.
به عنوان مثال، اگر دوره بازگشت زمین لرزه های 7 ریشتری یك منطقه صد سال باشد،به این معنی است كه در هر قرن یك زمین لرزه با بزرگی 7 ریشتر ممكن است درمنطقه اتفاق بی‌افتد. به این ترتیب هرچه از زمان وقوع زمین لرزه مخرب قبلی منطقه بگذرد،احتمال وقوع زمین لرزه مخرب بعدی بیشتر می‌شود. از آغاز قرن هجدهم تا كنون بیش از سه میلیارد نفر جان خود را در زمین لرزه‌ها از دست داده‌اند.

بررسی آماری زمین لرزه‌های ایران

برخی از شهرهای بزرگ كشور ما در مجاورت گسل‌های فعال ساخته شده‌اند و متاسفانه هرچند مدت یك بار در بخشی از ایران زمین لرزه‌ای مخرب، خسارتهای جبران ناپذیری به بار می‌آورد. بررسی‌های اخیری كه در مورد لرزه‌خیزی و دوره‌های بازگشت زمین لرزه‌های ایران صورت گرفته،نتایج تكان دهنده‌ای را به همراه داشته است. به این ترتیب كه شهرهایی مثل تهران،تبریز،نیشابور،قزوین،كاشان،مشهد،شیراز كه درمناطقی با خطر نسبی بالا واقع شده‌اند و زمین لرزه‌های ویران كننده‌ای درآنها به ثبت رسیده است،مدت مدیدی است كه فعالیت لرزه‌خیزی مهمی نداشته‌اند.

بررسی‌های آماری،ذخیره بازگشت زمین لرزه‌های ویرانگر تهران را درحدود سال به دست می‌دهد.در شهر تهران بخش قابل توجهی از جمعیت كشور و اكثریت امكانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متمركز شده است.
وقوع یك زمین لرزه به بزرگی زمین لرزه سال 1357 طبس درتهران ویرانی بسیار وزیانهای مالی و جانی فراوانی برجای خواهد گذاشت.

آب زیرزمینی

ظاهراً درست قبل از وقوع یك زمین لرزه، جریان چشمه ها و چاهها تغییر می‌كند.

 افزایش تنش

هرچه به زمان وقوع گسیختگی و ایجاد زمین لرزه نزدیكتر می شویم ، میزان تنش انباشته شده در سنگ های سطحی ،مخصوصاً بخشهای نزدیك به گسل فعال ،بیشتر می‌شود.این تغییرات را می‌توان توسط دستگاههایی به نام تنش سنج اندازه‌گیری كرد.

امواج رادیویی

در چند مورد كه آنتنهای خاصی به این منظور طراحی و نصب شده بود، پیش از وقوع زمین‌لرزه امواج رادیویی غیرمعمول و غیر قابل توضیحی را دریافت كرده‌اند.

برخی روشهای دیرینه لرزه‌شناسی جهت تعیین سن و شدت‌نسبی برخی از زمینلرزه های قدیمی

یكی از مهمترین مراحل انجام بررسی‌های لرزه‌شناسی، تعیین سن رخدادهای زمینلرزه قدیمی است، زیرا با داشتن سن‌های قابل اعتماد از بررسی‌ها، ارزیابی بهتر و مطلوبتری از خطر زمینلرزه در یك ناحیه داشت. جهت تعیین سن لرزه‌های قدیمی از روشهای تعیین سن نسبی و تعیین سن مطلق استفاده می‌شود.
1- بررسی آسیب‌‌دیدگی درختان كهنسال بر اثر زمینلرزه‌های قدیمی
گاهی بر اثر زمینلرزه در مناطقی كه شدت لرزه زیاد است درختان آسیبهای جدی می‌بینند و شاخ و برگ و یا ریشه‌های آنها قطع می‌گردد. بر اثر این رویداد میزان جذب مواد غذایی و نورخورشید توسط گیاه كاهش یافته و رشد گیاه دچار اختلال می‌گردد و در طول چند سال پس از رخداد زلزله حلقه‌های سالشمار درخت در مقطع عرضی باریك‌تر دیده می‌شوند بنابراین در صورت زنده بودن درخت تا امروز می‌توان زمان وقوع زلزله را مشخص نمود. البته باید توجه داشت كه خشك‌سالی و یا فعالیتهای آتشفشانی نیز می‌توانند چنین اشكالی را پدید آوردند كه به دقت باید از هم تمیز داده شود.


2- استفاده از ساختارهای كارستی در تعیین زمینلرزه‌های قدیمی استالاكتیت‌ها و استالاگمیت‌ها كه از فراوان‌ترین ساختارهای كارستی هستند می توانند در شناسایی و تعیین سن لرزه‌های قدیمی منطقه كمك شایانی نمایند.

یك ساختار استالاكتیتی همواره دقیقاً در زیر یك ساختاراستالاگمینی قرار دارد و در صورت رسم محور فرضی رشد آنها مشاهده می‌كنیم كه محور رشد هر دو نسبت به لایه های آهكی به صورت قائم بوده و فاقد هرگونه ناپیوستگی است. در صورتی كه منطقه فعالیت تكتونیكی داشته باشد، به دلیل جابجایی ناشی از گسلها، محور رشد لایه‌های متوالی، دیگر در یك راستا نبوده و ناپیوستگی‌های در آن مشاهده می‌شود. همچنین در اثر شدید بودن لرزه، گاهی استالاكتیت‌‌ها می‌شكنند و پس از آن به طریق دیگری رشد می‌كنند. بنابراین مشاهده جایجایی در مقطع این ساختارها بیانگر یك زمینلرزه بوده كه توسط روش كربن 14 می‌توان زمان وقوع زلزله را تعیین كرد.


3- استفاده از خطوط ساحلی فرایش یافته
بر اثر وقوع زلزله درمناطق حاشیه ای دریاها و اقیانوسها تراسهای ساحلی ایجاد می‌گردد كه نسبت به ساحل فعلی در ارتقاع بالاتری قرار دارند ایجاد می‌گردد. تعداد این تراسها می تواند نشانگر تعداد رخدادهای لرزه‌ای باشد.
از آنجا كه عامل تغییرات آب و هوایی نیز می‌توانند در ایجاد تراسهای مرتفع دریایی مؤثر باشند در زمان بررسی این تراسها باید در شناسایی عامل ایجادكننده دقت فراوان نمود.
یكی از مهمترین مراحل انجام بررسی‌های لرزه‌‌شناسی، تعییین سن رخدادهای زمینلرزه‌ای قدیمی است، زیرا با داشتند سن‌های قابل اعتماد را می‌توان ارزیابی بهتر و مطلوبتری از خطر زمینلرزه در یك ناحیه داشت. جهت تعیین سن لرزه‌های قدیمی از روشهای تعیین سن نسبی و تعیین سن مطلق استفاده می‌شود.

گاز رادون

به نظر می‌رسد كه سنگها قبل از گسیختگی اصلی كمی منبسط می‌شوند. این تورم ناشی از ایجاد درزه‌ها و شكستگی‌های بسیار ریز و فراوان در سنگ است. در نتیجه این عمل سرعت امواج P در سنگ كم شده ولی قابلیت رسانای الكتریكی و قابلیت نفوذ آن بیشتر می‌شود. بر اثر انبساط سنگ، گاز رادون محبوس در كانیهای دارای اورانیوم آزاد می‌شود. و به این ترتیب مقدار آن در آب چشمه‌ها افزایش می‌یابد.

 مغناطیس زمین

برخی از مؤلفین گزارشهایی در مورد تغییرات قابل اندازه‌گیری در میدانهای گرانی ومغناطیسی زمین انتشار داده‌اند.

رسانایی الكتریكی

در مواردی تغییرات قابل اندازه گیری در رسانایی الكتریكی سنگها در قبل از وقوع زلزله اصلی تعداد آنها كم می‌شود.

تنجش

جابه جایی های اولیه در امتداد گسلها و تغییرات و بالا آمدن سطح زمین از نشانه های دیگری است كه در مورد وقوع زمین لرزه هشدار می دهد. دستگاههای انحراف سنج قادرند این گونه تغییر شكلها را به طور مداوم اندازه گیری كنند. با دانستن سرعت تنجش و مقاومت نهایی سنگ می‌توان زمان گسیختگی را حدس زد.

تعداد زمین لرزه‌ها

تعداد رخداد زمین‌لرزه‌های كوچك به تدریج زیاد شده و درست قبل از وقوع زلزله اصلی تعدادآنها كم می‌شود.

واكنش حیوانات

در قبل از وقوع زمین لرزه برخی از حیوانات ، از جمله سگها و اسبها ، حالتی ملتهب و ناآرام از خود نشان می‌دهند. 
طبقه بندی: زلزله،
[ سه شنبه 8 آذر 1390 ] [ 09:47 ق.ظ ] [ maryam pahlevani ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ شخصی(مهندس مریم پهلوانی ) است که مطالبی درباره رشته معماری -عمران ومهندسی صنایع ،اطلاعات عمومی و بعضی بیماری هایی است که اغلب خانواده ها دچار ان می شوند از جمله بیماری دیسک کمروبیماری های مربوط به بخش حرکتی مثل نوروپاتی می باشد ..

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امکانات وب
:plusone>:plusone>

تبادل لینک

خرید بک لینک